Οδηγός Εγκατάστασης openSUSE 11.3

Και σαν συνέχεια της υπόσχεσης που είχα δώσει στον σύλλογό μας, αυτές τις ημέρες έκατσα και τελείωσα τον οδηγό εγκατάστασης του openSUSE 11.3. Ο οδηγός αναρτήθηκε στο wiki του συλλόγου

Ο οδηγός, όπως και στην πρώτη προσπάθεια, δεν είναι τόσο μικρός όσο θα θέλαμε, αλλά καλύπτει αρκετές πτυχές της διανομής έτσι ώστε να γίνει πιο προσφιλής στον καινούργιο ή αρχάριο χρήστη. Ο οδηγός βρίσκεται στο wiki του συλλόγου στην κατηγορία "Δημιουργία Τεκμηρίωσης".

Και όπως πάντα οποιοδήποτε σχόλιο, σχετικό με τον οδηγό, είναι δεκτό.