Οδηγός Εγκατάστασης openSUSE 12.2

Πριν από λίγο καιρό (5 Σεπτεμβρίου 2012) βγήκε και η καινούργια έκδοση του λειτουργικού openSUSE. Η καινούργια έκδοση 12.2 έχει όλα τα κομφόρ, που όπως πάντα προσφέρει η συγκεκριμμένη διανομή Linux.

Η έκδοση έχει ηδη εγκατασταθεί σε αρκετά μηχανήματα από τον γράφοντα με σκοπό τη χρήση του, αλλά και τη συγγραφή του κλασικού Οδηγού Εγκατάστασης. Ο οδηγός βρίσκεται στο κλασικο χώρο του wiki του Συλλόγου μας, στο τμήμα της τεκμηρίωσης. Εκεί θα μπορέσετε να βρείτε και τον πηγαίο κώδικα σε LaTeX που παράγει το εν λόγω κείμενο.

Λίγα λόγια για τη διανομή

Η διανομή μπορεί να κατέβει από τον ιστότοπο της κοινότητας openSUSE. Μπορεί να κατέβει σε διάφορες μορφές:

  • KDE Live CD: Είναι το CD με το οποίο κάνουμε εκκίνηση τον υπολογιστή μας και βλέπουμε τη διανομή, χωρίς να κάνουμε εγκατάσταση. Το γραφικό περιβάλλον που εμφανίζεται είναι το KDE4.
  • GNOME Live CD: Άλλο ένα CD το οποίο έχει τη δυνατότητα να μας δείξει το λειτουργικό χωρίς να το εγκαταστήσουμε. Το γραφικό περιβάλλον που εμφανίζεται είναι το GNOME3.
  • Network Installation: Με το CD αυτό κάνουμε εγκατάσταση στο λειτουργικό απ' ευθείας μέχω διαδικτύου. Δεν χρειάζεται να κατεβάσουμε όλα τα DVD/CD. Ένα ακόμα πλεονέκτημα που έχει αυτή η εγκατάσταση είναι πως δε χρειάζεται να κατεβούν ξεχωριστά οι πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις, γιατί το λογισμικό που εγκαθίσταται στον υπολογιστή είναι το πιο πρόσφατο
  • DVD Εγκατάστασης: Είναι o συνήθης τρόπος εγκατάστασης. Η εγκατάστασης χρειάζεται ακόμα δύο CDs:
    • Language Add-On: Είναι το CD που περιέχει όλη τη γλωσσική υποστήριξη στο εγκαταστημένο περιβάλλον. Απαραίτητο για τις Ελληνικές μεταφράσεις των προγραμμάτων και του περιβάλλοντος εργασίας
    • Non-OSS Add-On: Είναι το CD που περιέχει προγράμματα κλειστού λογισμικού, αλλά που χρησιμοποιούνται καθημερινά, όπως Flash player, Opera Browser κ.λ.π.

Κάθε σχόλιο για τον οδηγό και την καλυτέρευσή του είναι αποδεκτό, όπως πάντα άλλωστε.